sala1Nasze szkolenia BHP są dostosowane do rodzaju i warunków prac oraz zapewniają osiągnięcie celów poszczególnych szkoleń.

Szkolenia przeprowadzamy w formie:

Instruktażu ogólnego oraz instruktarzu stanowiskowego – polegających m.in. na rozmowie wstępnej, pokazach i objaśnieniach, próbnych wykonaniach procesu pracy.

Kursu – zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Seminarium – zajęcia teoretyczne.BHP poznań

Samokształcenia kierowanego – odbywającego się na podstawie materiałów udostępnionych przez organizatora szkolenia w połączeniu ze szczegółowymi konsultacjami.