Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy – czyli jak sprawdzić obecność zachowanego spontanicznego oddechu i krążenia; określić stan poszkodowanego dalsze postępowanie oraz jak powiadomić pogotowie ratunkowe.

  • Wczesne rozpoczęcie resuscytacji -oddechowej – czyli jak wykonywać resuscytację (uciskanie klatki piersiowej i oddech zastępczy), aby podtrzymać funkcje życiowe do czasu przybycia zespołu ratownictwa
  • Opieka poresuscytacyjna – zapewnienie wczesnej zaawansowanej pomocy poprzez prawidłowe powiadomienie służb

Szkolenie z zakresu postępowania w stanach zagrożenia życia, w czasie którego uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności m.in. na temat rozpoznawania najważniejszych objawów podstawowych stanów zagrożenia życia oraz określenia strategii postępowania – czyli kiedy, co i jak robić doi czasu przybycia ambulansu m.in. w przypadkach:

  • zawału serca, udaru mózgu, drgawek, utraty przytomności, omdlenia;
  • urazów w postaci: ran, krwotoków, złamań, oparzeń, porażenia prądem elektrycznym, amputacji, wypadków drogowych,