W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Reguluje to § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.).

Powołany zespół dokonuje oględzin miejsca wypadku, sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń ochronnych, a także bada warunki wykonywania pracy oraz wszelkie okoliczności, które mogły przyczynić się do zdarzenia. Na podstawie tych informacji tworzona jest dokumentacja powypadkowa.

  1. Protokół powypadkowy – Protokół jest głównym dokumentem, który należy opracować po wypadku w miejscu pracy. Jego celem jest ustalenie okoliczności oraz przyczyn wypadku. Wzór protokołu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2298). Protokół powypadkowy należy sporządzić w trzech egzemplarzach: dla pracodawcy, dla pracownika, dla ZUS.
  2. Polecenie powypadkowe – Obowiązek stworzenia polecenia powypadkowego spoczywa na pracodawcy. W jego imieniu Inspektor BHP przekazuje dokument osobom odpowiedzialnym za realizację wydanych poleceń.