szkolenia BHP Poznan cennik

Szkolenia BHP – cennik

Cennik szkoleń uzależniony jest od ilości osób szkolonych, zakresu szkolenia pracownika i tego czy szkolenie odbywa się w lokalu pracodawcy czy w miejscu zaproponowanym przez szkoleniowca.

Cena szkolenia podstawowego/wstępnego dla 1 pracownika zaczyna się od 40 zł brutto za 1 osobę.

Poniżej cennik wybranych usług z zakresu BHP niezbędnych dla funkcjonowania firm.

Pomiar natężenia oświetlenia 10,00/punkt
Szkolenie BHP – instruktaż ogólny 40,00/osoba
Szkolenie BHP pracodawcy/kierujący pracownikami / okresowe 100,00/osoba
Szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych 60,00/osoba
Szkolenie BHP pracowników / okresowe 60,00/osoba
Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy 100,00
Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 60,00
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego 120,00/stanowisko
Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki 120,00
Udział w pracach zespołu powypadkowego 250,00
Instrukcje bhp 70,00
Stała obsługa  BHP zakładów pracy od 50,00* zł za miesiąc
Rejestr wypadków 20,00
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe 20,00
Opracowanie tabeli przydziału odzieży 30,00
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku od 500,00
Szkolenia e-learningowe
Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 60,00
Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy 80,00

 * – Cena zależna od ilości pracowników, zakresu współpracy, stanu BHP w zakładzie pracy oraz indywidualnych ustaleń.

Wszystkie ceny są cenami brutto.